AquaSTAR SU ARITMA SİSTEMLERİ | Endüstriyel Sistemleri

AquaSTAR SU ARITMA SİSTEMLERİ | Endüstriyel Sistemleri

Yükleniyor...

DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN

Yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilirlik

Detaylar

Yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilirlik

EN BÜYÜK ÇEVRE FELAKATİ: İNSAN!

Dünya nüfusu aynı hızla artmaya devam ederse, yaklaşık 41 yıl sonra ikiye katlanacaktır.

Detaylar

Dünya nüfusu aynı hızla artmaya devam ederse, yaklaşık 41 yıl sonra ikiye katlanacaktır.

İÇİLEBİLİR SU KAYNAKLARI TÜKENİYOR!

Kırsal bölgelerde yaşayan dünya nüfusunun %84'ü içilebilir su kaynaklarına ulaşamamaktadır.

Detaylar

Kırsal bölgelerde yaşayan dünya nüfusunun %84'ü içilebilir su kaynaklarına ulaşamamaktadır.

DÜNYAMIZ ISINIYOR!

Sera gazları ve küresel ısınma…

Detaylar

Sera gazları ve küresel ısınma…

EN BÜYÜK ÇEVRE FELAKATİ: İNSAN!

Aşırı nüfus artışı ve çevre kirliliği

Dünya nüfusu son 350 yılda, 500 milyondan 6 milyara yükselmiş ve her yıl ortalama 97 milyon katılmaktadır. Gelecekte nüfus aynı hızla artmaya devam ederse, yaklaşık 41 yıl sonar dünya nüfusu ikiye katlanacaktır.

Halen 6 milyar olan dünya nüfusunun 1 milyar kadarı gelişmiş ülkelerde, 5 milyardan fazlası da gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Hızlı nüfus artışı gelişmekte olan ülkelerde kaynakların yetmemesine, kalkınma hızlarının yavaşlamasına, ekonomik ve sosyal sorunların artmasına neden olmaktadır.

Dünya nüfusunun hızlı artışı nedeniyle kıt kaynaklar üzerindeki baskı hızla artmakta ve bazı türler ortadan kalkmaktadır. İnsanoğlunun yaşamını sürdürmek için yarattığı talep, dünyadaki mevcut kaynakların üzerine çıkmakta, bu dengesizlik, insanoğlu dahil tüm canlılar için tehlike oluşturmaktadır.

Nüfüs artışı, doğal kaynakların tükenmesine sebep olmakla birlikte, ozon tabakasının delinmesi, karbon salınımının artışı, asit yağmurları, biyoçeşitliliğin azalması, ormansızlaşma, çölleşme gibi çevresel sorunları da beraberinde getirmektedir. Doğal kaynakları sadece tüketmekte değil aynı zamanda kirleterek yoketmektedir. Tüm bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması için sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi büyük bir önem taşımaktadır.