AquaSTAR SU ARITMA SİSTEMLERİ | Endüstriyel Sistemleri

AquaSTAR SU ARITMA SİSTEMLERİ | Endüstriyel Sistemleri

Yükleniyor...

DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN

Yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilirlik

Detaylar

Yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilirlik

EN BÜYÜK ÇEVRE FELAKATİ: İNSAN!

Dünya nüfusu aynı hızla artmaya devam ederse, yaklaşık 41 yıl sonra ikiye katlanacaktır.

Detaylar

Dünya nüfusu aynı hızla artmaya devam ederse, yaklaşık 41 yıl sonra ikiye katlanacaktır.

İÇİLEBİLİR SU KAYNAKLARI TÜKENİYOR!

Kırsal bölgelerde yaşayan dünya nüfusunun %84'ü içilebilir su kaynaklarına ulaşamamaktadır.

Detaylar

Kırsal bölgelerde yaşayan dünya nüfusunun %84'ü içilebilir su kaynaklarına ulaşamamaktadır.

DÜNYAMIZ ISINIYOR!

Sera gazları ve küresel ısınma…

Detaylar

Sera gazları ve küresel ısınma…

Teknik Bilgiler

Atıksu neden arıtılır?
Neden atıksu arıtma tesislerine ihtiyaç vardır?

Su, temas ettiği ortamlarda ortamda bulunan maddeleri kendi içine alma, çözme yeteneğine sahip olduğu için kolayca kirlenebilmektedir. Evlerde veya endüstride kullandığımız su, çıkış değerleri alıcı ortam standartlarına göre yetkili mercilerce limitlendirilmiştir ve uymayanların ise atıksu arıtma tesisi yaparak deşarj limitlerini bu değerlerin altına indirmesi gerekmektedir. Atıksu arıtma tesislerine bu noktada ihtiyaç duyulmaktadır.

Temizsu neden arıtılır?
Neden içmesuyu arıtma tesislerine ihtiyaç vardır?

Temiz su fiziksel görüntüsü bakımından berrak, kokusuz olabilir fakat kimyasal ve biyolojik yönlerden içilebilir veya kullanılabilir olmayabilir. Eğer su içilecekse veya kullanılacaksa tüm koşulların iyileştirilmesi gerekir. Musluklarımıza gelen su deniz, göl vb. yüzeysel kaynaklardan veya kuyular gibi yer altı kaynaklarından geliyor olabilir suyun içilebilir veya kullanılabilir olması için alınan numuneler yetkili makamlarca belirlenmiş içmesuyu standartlarına uyum göstermelidir. Bunun için suda bakılabilecek tüm parametreler kontrol edilir ve değerler sağlanıyorsa su içme ve kullanma suyu olarak tüketilebilir. Evlerde kullanılan bazı küçük tezgâh altı sistemler de küçük çaplı arıtma sistemi sayılır bunlarda RO (Reverse Osmosis) sistemlerdir. Şebekeye karışabilen bazı safsızlıkları önlemeye yönelik ve en ileri arıtma teknolojisine sahip olması itibariyle kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Atıksu Karakterizasyonu nasıl belirlenir?

Atıksu arıtılması kararı alındıktan sonra bizlere başvuru yapan firmalardan öncelikle arıtma tesisine girişi olacak kısımdan/kısımlardan numune alınır ve vakit geçirilmeden laboratuarımıza gönderilir. Deşarj yeri belli ise deşarj yeri standartlarına uyulur ve yönetmeliklerce belirlenen parametrelere bakılır. Böylece atıksu karakteri belirlenmiş olur. Limitleri aşan parametreler için uzman mühendislerimiz tarafından en ekonomik ve maksimum verim alınabilecek arıtma sistemi seçilir ve maksimum kalitede, optimum çalışma şartlarında dizayn edilmiş atıksu arıtma tesisi müşterilerinin kullanımına sunulur.

Evsel ve Endüstriyel atıksu nedir? Farkları nelerdir?

Evsel atıksu; evlerde, işyerlerinde, yazlık tesislerde vb. yerlerde tuvaletlerden ve lavabolardan kaynaklanan atıksulardır. Endüstriyel atıksular ise; herhangi bir sektöre ait, proseslerinden kaynaklanan atıksulardır. Evsel veya endüstriyel atıksular için biyolojik arıtma tesisleri, kimyasal arıtma tesisleri ya da anaerobik arıtma tesisleri kurulabilir, istenirse ileri arıtma yöntemleri de uygulanabilir. Atıksu numunesinin karakterizasyonu yapıldıktan sonra içerisindeki kirliliğin organik veya inorganik kirlilik olmasına göre sistem belirlenir. Arıtmanın kademesi suyun ne amaçla kullanılacağı, özelliği, kirliliği, sektörü vb. parametrelere göre değişir. Evsel atıksularda genelde organik kirlilik fazla miktarda bulunduğu için fiziksel-biyolojik arıtma sistemleri, endüstriyel atıksularda organik ile beraber inorganik kirlilik te fazlaca bulunduğu için dizayn aşamasında ilaveten kimyasal arıtma sistemi de düşünülebilir.

Evsel paket arıtma sistemi nasıl işler? Ne gibi ünitelerden oluşur?

Evsel nitelikli atıksular daha çok organik kirlilik ağırlıklı olduğu için çevreye en az zarar verecek forma ya da hiç zarar vermeyecek forma getirilerek arıtılır bu yüzden genelde fiziksel ve biyolojik yöntemlere başvurulur. Biyolojik üniteler belli kapasitelere kadar genellikle paket olarak hazırlanır ve belirtilen kişi sayısı, günlük kullanılan atıksu miktarı, atıksu debisi gibi kriterler baz alınarak boyutlandırmalar ve ekipman seçimleri gerçekleştirilir. Paket arıtma sistemlerimiz; ızgara, ön çökeltim, dengeleme, havalandırma, son çökeltim ve dezenfeksiyon ünitelerinden oluşur.